Продукти / Транспортно Застраховане / Отговорност на превозвача

Отговорност на превозвача

Обект на застраховане - Застрахователна компания Олимпик, срещу платена застрахователна премия и писмено предложение от застрахования, покрива уговорените рискове, на които е изложен застрахованият превозвач, съгласно общите условия и международната конвенция CMR от 1956 г.

Покрити рискове - Застрахователна компания Олимпик - клон България приема да покрие рисковете, които могат да причинят цялостна или частична повреда, или липса на превозваните стоки с автомобил, ремарке или контейнер собственост на застрахования, съгласно законово определената му отговорност като превозвач от международна конвенция за договор за превоз на стоки по шосе (CMR), по нормалния курс на превозвача.

Лимити на отговорност - Лимитът на отговорност на Застрахователна компания Олимпик – клон България се определя съгласно чл. 23, т. 3 от международната конвенция за превоз на стоки по шосе (CMR).