Продукти / Застраховки Злополука / Медицинска застраховка на чужденци

Медицинска застраховка на чужденци

Застраховката е задължителна и се сключва по силата на Наредба, утвърдена с ПМС № 80/03.05.2005г., изм. от 05.07.2011г. за чужденци пребиваващи краткосрочно или продължително в Р. България или преминаващи транзитно през страната.

Застрахователна сума – 60 000 лв.

Застрахователно покритие - медицинска помощ при спешни състояния, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, разходи за спешна дентална помощ и възстановяване на разходи, транспортни разходи, възстановяване на разходи за репатриране при смърт на застраховано лице.
Застраховката може да бъде сключена за 7 дни, 3 месеца, 6 месеца или 12 месеца.
Застрахователната премия зависи от периода на покритие.