Продукти / Застраховки Злополука / Застраховка „Злополука на туристи”

Застраховка „Злополука на туристи”

Застраховат се български и чуждестранни граждани, при пътуванията, почивките и престоят им на територията на Република България.

Покрити рискове:

  1. смърт вследствие злополука;
  2. трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  3. временна загуба на работоспособност вследсвие злополука;
  4. медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване;
  5. репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване;

За лица под 14 години не се покрива рискът “смърт вследствие злополука”.