Продукти / Застраховки Злополука / Застраховка „Злополука”

Застраховка „Злополука”

Покрити рискове:

  1. смърт вследствие злополука;
  2. трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  3. временна загуба на работоспособност вследствие злополука;

Обект на застраховане - здравето, животът и телесната цялост на Застрахования.
Застраховката може да бъде индивидуална и групова.

Застрахователна сума – по избор на Застрахования.